Juhhei!

Too sõbra – saad soodustuse! 50€

Alates 01.11.2021 kehtib uus sõidueksamitele registreerimise kord. Õpilastel, kes soovivad sooritada sõidueksami autokooli autoga, tuleb vormistada transpordiameti iseteeninduskeskkonnas autokoolile volikirja ning tasuda riigilõivu (26 €) ja autorendi (25 €) autokooli. Volikirja edastamise juhend.


Veebruari kuu lõpuni on võimalik Kood95 ameti- ja täiendkoolitusest distantselt osa võtta läbi Zoom keskkonda.


COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast nii huvihariduse ja –tegevuse, noorsootöö, täienduskoolituse kui – õppe puhul ja juba alates esimesest inimesest. Kaob seni siseruumides kehtinud 50- ja väljas 100-inimeseline piirarv. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid.
18-aastased ja vanemad osalejad peavad esitama tõendi sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes.
Osavõtjate nakkusohutust tuleb kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel. Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel. Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
Korraldus – pdfSeletuskiri – pdf

Missioon
ning visioon

MEWO Autokool

Mewo Autokool

Meil on olemas kõik selleks, et tagada tipptasemel autokoolitust: meie kvaliteedi tagajaks on 26-aastane kogemus antud alal. MEWO autokoolis saate õppida A-, B-, C-, D-kategooria ning samuti ADR (ohtlike veoste transport) kursustel. Meil teostatakse veoauto-, bussi- ja taksojuhtide kutseettevalmistus ning täiendõpe. Te saate läbida ka teisi kursusi: pimedasõidu algkursus, libedasõidu- ja esmaabikoolitus. MEWO autokool asub Ida-Virumaal, aga ADR-kursused korraldame ka Tallinnas.

Valige MEWO ning Te saate:

  • paindlik õppeprotsess,
  • koolitused nii eesti, kui ka vene keeles,
  • individuaalõppe võimalus,
  • kvaliteetsed õppematerjalid,
  • E-õppe võimalus,
  • koolitused Jõhvi kesklinnas,
  • tasuta teooriaeksam,
  • võimalus kasutada MEWO enda autopargi transporti,
  • kõige kvalifitseeritud ning kogenud õppejõud regioonis.

VALIGE MEWO – VALIGE PAREM HARIDUS!

MEWO Autokool

Mewo Autokool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Tööturukoolitus koolituskaardiga

Copyright © 2019. Mewo Autokool. Designed by Rotulus OU
Tööturukoolitus koolituskaardiga
Tööturukoolitus koolituskaardiga